ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


(Μεικτή εκπαίδευση - Δια ζώσης και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, ή κατόχους ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, καθώς και σε αποφοίτους Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή απόφοιτους ΙΕΚ Πληροφορικής οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις στις νέες τεχνολογίες ανάπτυξης και σχεδίασης λογισμικού. Επιπλέον, απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να επιμορφωθούν στις καλές αρχές σχεδίασης λογισμικού, καθώς και μοντέρνων παραδειγμάτων προγραμματισμού (mobile and web development).

Προαπαιτούμενες γνώσεις: βασικές γνώσεις προγραμματισμού Java, βασικές γνώσεις αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης και σχεδίασης.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  • να επιμορφώσει αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής ή απόφοιτους σχολών Θετικών Επιστημών στις τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας στην Πληροφορική, οι οποίες είναι συνυφασμένες κυρίως με την ανάπτυξη και σχεδίαση του λογισμικού
  • να επιμορφώσει τους επαγγελματίες στα νέα εργαλεία ανάπτυξης, σχεδίασης και συντήρησης λογισμικού
  • να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς όπου συντελείται η σχεδίαση, η ανάπτυξη, η λειτουργία, η υποστήριξη, η συντήρηση και η χρήση ιστοσελίδων (Web Sites) και mobile εφαρμογών

Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα έχουν:

  • κατανοήσει όλες τις τεχνικές που απαιτούνται για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας λογισμικού
  • κατανοήσει όλα τα νέα εργαλεία ανάπτυξης και σχεδίασης λογισμικού που είναι απαραίτητα στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     120 ώρες

Κόστος:      500 Ευρώ

Έναρξη:      3/2/2020

Υλοποίηση:  Μεικτή εκπαίδευση - Δια ζώσης και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.