ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


(Μεικτή εκπαίδευση - Δια ζώσης και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων:

  • στελέχη εταιριών, ελεύθερους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς
  • ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές όλων των κλάδων
  • ακόμα και των θεωρητικών κατευθύνσεων
  • ιατρούς, δημοσιογράφους, μεσίτες, ασφαλιστές, κλπ.

καθώς και σε οποιονδήποτε επαγγελματικό/ερευνητικό κλάδο απαιτείται η συλλογή δεδομένων.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμαμτος είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν την επιστήμη των δεδομένων και την ανάλυσή τους (data science & data analysis) και μέσα από λογισμικό όπως το MS Excel αλλά και την ανοιχτού λογισμικού πανίσχυρη στατιστική γλώσσα R με γραφικό περιβάλλον χρήσης να αρχίζουν κάποιες στατιστικές μελέτες
 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     24 ώρες

Κόστος:      200 Ευρώ

Έναρξη:      21/10/2019  (Αιτήσεις έως 16/10/2019)

Υλοποίηση:  Μεικτή εκπαίδευση - Δια ζώσης και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Στειακάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.