ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ LINUX SERVER ΓΙΑ Μ.Μ.Ε. - Ι

(Μεικτή Εκπαίδευση* - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και δια ζώσης εκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, ή κατόχους ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, καθώς και σε αποφοίτους Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή απόφοιτους ΙΕΚ Πληροφορικής οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις στην εγκατάσταση, διαχείριση και επίβλεψη κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων Linux σε περιβάλλοντα ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων. Επιπλέον, απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να επιμορφωθούν στις καλές πρακτικές εγκατάστασης και διαχείρισης κεντρικών εξυπηρετητών (servers).

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  • να επιμορφώσει αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής ή απόφοιτους σχολών Θετικών Επιστημών στις τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας διετίας στην Πληροφορική, οι οποίες είναι συνυφασμένες κυρίως με την διαχείριση κεντρικών εξυπηρετητών (servers) Linux.
  • να επιμορφώσει τους επαγγελματίες στις νέες υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν από έναν Linuxserver.
  • να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς όπως η σχεδίαση, η εγκατάσταση, η λειτουργία, η υποστήριξη, η συντήρηση και η διαχείριση εξυπηρετητών (servers).
  • να παρουσιάσει τις δυνατότητες λειτουργίας υπηρεσιών ενός LinuxServer στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας μιας ΜΜΕ.
  • Να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών εντός των ΜΜΕ με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     60 ώρες

Κόστος:      300Ευρώ

Έναρξη:      11/11/2019   5/10/2019

Υλοποίηση:  Δια ζώσης εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Μαυρίδης Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.