ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
GDPR – DPO


(Δια ζώσης Eκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες (νομικούς, πληροφορικούς, σύμβουλους επιχειρήσεων κ.ά.), σε ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και σε νέους επιστήμονες,  μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.

 

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάλυση νομικών και τεχνολογικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του GDPR καθώς και στα πρακτικά βήματα συμμόρφωσης προς αυτόν. Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση νομικών, πληροφορικών, συμβούλων επιχειρήσεων και στελεχών επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ.
 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     39 ώρες

Κόστος:      420 Ευρώ

Έναρξη:      9/9/2019

Υλοποίηση:  Δια ζώσης Eκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Καθηγήτρια Δικαίου Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
    Διευθύντρια Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Δίκαιο και Πληροφορική", www.mli.uom.gr
    Ερευνητική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής, www.itlaw.uom.gr

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.