ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

(Εξ αποστάσεως Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, Επιχειρηματίες, Στελέχη Διοίκησης, Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών, Ιδιωτικούς Υπαλλήλους, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη της Αυτοδιοίκησης,  Μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) – σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγελματικού τομέα δράσης, που ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση.

 

Σκοπός του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες επιχειρηματικές στρατηγικές που ενσωματώνουν τις έννοιες της αειφορίας και της πράσινης επιχειρηματικότητας, τα βασικά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως το ISO 14000, τις τεχνικές σύνταξης εκθέσεων αειφορίας, τους δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης και τα διεθνή πρότυπα υπολογισμού εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     120 ώρες

Κόστος:      250 Ευρώ

Έναρξη:      21/10/2019  (Αιτήσεις έως 16/10/2019)

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.