Λίστα Προγραμμάτων 2018-2019

 

MANAGEMENT - MARKETING
Project Management: Θεωρία, πρακτική, λύσεις για κάθε επιστήμονα & επαγγελματία
Διοίκηση φαρμακείων
Εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που οδηγούν στην επιχειρηματική αριστεία
Πράσινη επιχειρηματικότητα και περιβαλλοντική διαχείριση
Πρώτοι στις πωλήσεις: Η τέχνη των πωλήσεων και των ατομικών διαπραγματεύσεων

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Διοίκηση, διαχείριση κρίσεων και διαπραγματεύσεις
Διεθνείς σχέσεις
UNESCO Summer school

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ετήσιο)
Ανάπτυξη απτικού και απτικο-ακουστικού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με τύφλωση
Αυτισμός: Τα εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού
Βοηθήματα προσανατολισμού και κινητικότητας για άτομα με τύφλωση
Γραφή και ανάγνωση της Μπράιγ
Επαγγελματική συμβουλευτική & ένταξη στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία & λοιπών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Εργαλεία αξιολόγησης των ατόμων με πρόβλημα όρασης
Πρώιμη παρέμβαση και συμβουλευτική γονέων παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
3D-LAB: 3D γραφικά και η τέχνη του animation στη βιομηχανία του θεάματος
VR-GAMES-LAB: 3D παιχνίδια σοβαρού σκοπού για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση με τη χρήση Εικονικής Πραγματικότητας
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Εκπαίδευση Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων GDPR-DPO
Δημιουργία ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων με το Wordpress
Εισαγωγή στα ανοικτά δεδομένα και στην επιστήμη των δεδομένων
Εισαγωγή στη σχεδίαση ιστοσελίδων με HTML, CSS & Javascript
Τεχνικές αναζήτησης, ανάλυσης, επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων στα πλαίσια της νέας οικονομίας

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ελεγκτική και δημόσια διοίκηση
Κοστολόγηση και διοικητική λογιστική
Λογιστική και φορολογία
Λογιστική και φορολογία εταιριών
Λογιστική σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων
Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας προσωπικού - Θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
Φορολογία εισοδήματος και φορολογικός έλεγχος

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Cultural Management: Θεωρία & μελέτη παραδειγμάτων

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.