ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

(Εξ αποστάσεως Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Δημοσίους Υπαλλήλους, Φοιτητές, Επιχειρηματίες, Στελέχη Διοίκησης, Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών, Ιδιωτικούς Υπαλλήλους, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Στελέχη της Αυτοδιοίκησης, Πολιτικούς, Μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) – σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγελματικού τομέα δράσης, που ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την οικονομική του περιβάλλοντος και τη διαχείριση φυσικών πόρων.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις αρχές της οικονομικής του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων καθώς και τα εργαλεία διαχείρισης προβλημάτων που αφορούν τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια του προγράμματος θα παρουσιαστούν οι βασικές τεχνικές περιβαλλοντικής ανάλυσης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Έμφαση θα δοθεί στη διαχείριση των ανανεώσιμων και μη-ανανεώσιμων φυσικών πόρων (πετρέλαιο, αέριο, αλιεία και δασοκομία). Επιπλέον θα παρουσιαστούν βασικές αρχές και αξίες που αφορούν το περιβάλλον καθώς και στοιχεία περιβαλλοντικού δικαίου.

Τέλος, θα αναπτυχθούν βασικά θέματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον καθώς το ρόλο της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     30 ώρες

Κόστος:      250 Ευρώ

Έναρξη:      02/10/2017

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως Aσύγχρονη Tηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.