ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

(Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ, που επιθυμούν να εργασθούν στην Ναυτιλιακή αγορά, φοιτητές και Πτυχιούχους σχολών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυπηγικής, Μηχανολογίας. καθώς και σε φοιτητές και απόφοιτους διαφόρων κλάδων που επιθυμούν να εισέλθουν στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, όπως οικονομολόγοι, Πολιτικοί Επιστήμονες, Κοινωνιολόγοι κλπ. Επίσης απευθύνεται σε Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος και Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και σε Στελέχη Ναυτιλιακών Εταιρειών.

 

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση και την εξειδίκευση των σπουδαστών του αφενός με την διαχείριση των πόρων στην Διεθνή Ναυτιλιακή αγορά και αφετέρου με την διοίκηση και διάρθρωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Τέλος δίνει έμφαση στην συγκρότηση Ναυτιλιακών πολιτικών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, ενώ αναλύει και τις διαδικασίες και τρόπους επίλυσης διαφορών.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     15 ώρες

Κόστος:      120  Ευρώ

Έναρξη:     02/10/2017 - Χειμερινό Εξάμηνο

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ισίδωρος Παχουνδάκης, Ακαδημαϊκός Διευθυντής Phoenix Maritime Academy of PHRS
  • Παναγιώτης Μανωλάκος, Executive Director of Institute of Shipping Business and Management

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.