ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ PYTHON

 (Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Απευθύνεται σε απόφοιτους Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών, που κατέχουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού, και επιθυμούν να γνωρίσουν το χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Ευφυών Συστημάτων μέσα από τη χρήση μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης γλώσσας προγραμματισμού όπως είναι η Python.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές τεχνολογίες της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τη γλώσσα προγραμματισμού Python. Μεταξύ άλλων οι σπουδαστές θα γνωρίσουν θέματα μηχανικής μάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και προγραμματισμό παιχνιδιών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με πραγματοποίηση ζωντανών τηλεδιασκέψεων που θα καταγράφονται για off-line παρακολούθηση, και ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ σπουδαστών και εισηγητή.

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει αυτόνομη μελέτη από τους σπουδαστές, ενώ στο τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα πρέπει να εκπονήσουν μια εργασία. Θεωρείται ότι οι σπουδαστές κατέχουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού στη γλώσσα Python.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:   45 ώρες

Κόστος:    490  Ευρώ

Έναρξη:    02/10/2017 - Χειμερινό Εξάμηνο

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ρεφανίδης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.