ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ R

 (Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε:

  • Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν σχετικές, πιστοποιημένες γνώσεις.
  • Άτομα με τεχνολογικό υπόβαθρο που ασχολούνται με ψηφιακές τεχνολογίες και που στην καθημερινότητα τους χρειάζεται να αναλύουν δεδομένα και να χρησιμοποιούν R.
  • Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ που θέλουν να συμπληρώσουν τις γνώσεις και την εκπαίδευσή τους στο ιδιαίτερα επίκαιρο αντικείμενο της επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων με σύγχρονα εργαλεία ανοικτού κώδικα.
  • Επαγγελματίες, επιχειρηματικά στελέχη, εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν με την επεξεργασία και απεικόνιση δεδομένων.
  • Επαγγελματίες που υποστηρίζουν συμβουλευτικά ή/και τεχνικά στην επεξεργασία και απεικόνιση δεδομένων.
  • Ερευνητές από διάφορα άλλα αντικείμενα που χρειάζονται για την έρευνά τους τόσο στατιστικές μεθόδους όπως και τη χρήση της R.
  • Όλους όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση, επεξεργασία και απεικόνιση δεδομένων μέσα από το ανοικτό, εξαιρετικά δημοφιλές περιβάλλον της R.

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν και αρχάριοι, καθώς ξεκινά από τις πολύ βασικές λειτουργίες της R και του περιβάλλοντος RStudio και προχωρά στην παρουσίαση βασικών αρχών και λειτουργιών επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισάγει του σπουδαστές σταδιακά στις σημαντικότερες λειτουργίες του περιβάλλοντος διαχείρισης, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων της R, του R-Studio και των αντίστοιχων πακέτων επεξεργασίας και ανάλυσης. Μέχρι το τέλος του προγράμματος και μέσα από την εξάσκηση οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να χειρίζονται πλήρως την πλατφόρμα εργασίας της R και θα μπορούν να αναλύσουν δικά τους ή δεδομένα από δευτερογενής πηγές.

Η επιτυχία παρακολούθησης συνίσταται στην αυτόνομη μελέτη και συμμετοχή σε δικτυακές δοκιμασίες (tests) διαθέσιμες σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα από τους σπουδαστές, όπως επίσης και σε εργασίες κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:   30 ώρες

Κόστος:    220 Ευρώ

Έναρξη:     2/10/2017
                   2/11/2017               

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Κουτσουπιάς Νικόλαος - Αναπλ. Καθηγητής Εφ. Πληροφορικής & Ανάλυσης Δεδομένων, Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.