2ο Θερινό Σχολείο για τον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό

«Χορός, μουσική και διδασκαλία: μέθοδοι, ρόλοι και πολιτιστική διαχείριση»

Αθήνα, 8-10 Σεπτεμβρίου 2017
 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μέσω της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργανώνει το 2ο Θερινό Σχολείο για τον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό, με τίτλο «Χορός, μουσική και διδασκαλία: μέθοδοι, ρόλοι και πολιτιστική διαχείριση».

Το 2ο Θερινό Σχολείο υλοποιείται με τη στήριξη της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το 2ο Θερινό Σχολείο απευθύνεται:

 • Σε όσους/ες ασχολούνται με τον ελληνικό παραδοσιακό χορό επιστημονικά, ερευνητικά, επαγγελματικά, οργανωτικά, και διδάσκουν και/ή συμμετέχουν σε χορευτικούς και άλλους πολιτιστικούς φορείς.
 • Σε όσους/ες δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο του χορού, της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, της πολιτιστικής διαχείρισης, της πολιτιστικής πολιτικής και των επιμέρους κλάδων τους.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να καταθέσουν:

 • Δάσκαλοι χορού σε πολιτιστικούς συλλόγους και χορευτικές ομάδες.
 • Εκπαιδευτικοί και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα πεδία.
 • Φοιτητές και απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (Ελλάδας και εξωτερικού), τα οποία συμπεριλαμβάνουν στα γνωστικά τους αντικείμενα τα συγκεκριμένα πεδία.
 • Φοιτητές και απόφοιτοι ιδιωτικής εκπαίδευσης και ΙΕΚ τα οποία συμπεριλαμβάνουν στα γνωστικά τους αντικείμενα τα συγκεκριμένα πεδία.
 • Μέλη πολιτιστικών συλλόγων και χορευτικών ομάδων.
 • Στελέχη δημόσιων, ιδιωτικών ή εθελοντικών πολιτιστικών οργανισμών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στα συγκεκριμένα πεδία.
 • Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για ζητήματα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, πολιτιστικής διαχείρισης και πολιτιστικής πολιτικής και επιθυμεί να εμβαθύνει στο αντικείμενο του ελληνικού παραδοσιακού χορού.

 

Σκοπός του προγράμματος

Το 2ο Θερινό Σχολείο για τον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό εστιάζει στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • Η μουσική και η σχέση της με το χορό
 • Η διδασκαλία των χορών
 • Ο ρόλος του/της χοροδιδασκάλου
 • Χορός και πολιτιστική διαχείριση

Εντός των παραπάνω πεδίων επικεντρώνεται στα παρακάτω ζητήματα:

 1. Χορός και μουσική ως στοιχεία του τρόπου ζωής της «κοινότητας»
 2. Η εθνογραφία ως μέθοδος έρευνας για το χορό και τη μουσική και ως εργαλείο διδασκαλίας για το δάσκαλο του χορού
 3. Μουσική/ήχος – χορός/κίνηση ως πτυχές της διδασκαλίας και της χορευτικής παράστασης
 4. Η διδασκαλία του χορού σε παιδιά προσχολικής και εφηβικής ηλικίας και σε ενήλικες
 5. Ο ρόλος του/της χοροδιδασκάλου στη χορευτική πράξη
 6. Η διαχείριση των σχολών και πολιτιστικών σωματείων

Οι δράσεις του Σχολείου περιλαμβάνουν ακόμα:

 1. Στρογγυλή τράπεζα η οποία συζητά το ρόλο του δασκάλου χορού με τον τίτλο: «Διδάσκοντας τον ελληνικό χορό: Επαγγελματική ιδιότητα, κοινωνικός ρόλος, ή πολλά περισσότερα;...»
 2. Εκπόνηση και παρουσίαση ομαδικών ασκήσεων από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
  • Σχεδιασμός έρευνας για το χορό και τη μουσική, διεκπεραίωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων
  • Σενάρια διδασκαλίας και προσομοιώσεις μαθημάτων διδασκαλίας χορού
  • Διοικητική διαχείριση και επιχειρησιακό σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας φορέα για το χορό

 

Θεματικές ενότητες

Με βάση ταπροαναφερθέντα θεματικά πεδία και ζητήματα και αξιοποιώντας εισηγήσεις, συζητήσεις, πειραματικά πρακτικά μαθήματα και οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και προσκεκλημένους ομιλητές το Θερινό Σχολείο ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα:

Α. Η Μουσική και η Σχέση με το χορό

Α.1. Ο χορός και η κίνηση και η μουσική ο ήχος στην «κοινότητα»

 • Η έννοια της παράδοσης και τα ζητήματα που αφορούν τη σχέση των χορών και της μουσικής με τον τόπο και τους ανθρώπους-φορείς τους.
 • Η τυποποίηση χορών και μελωδιών και η ιδέα των «αντιπροσωπευτικών» χορών, μελωδιών και τραγουδιών ως μέρους του «ρεπερτορίου» ενός τόπου ή ενός πληθυσμού.
 • Η έρευνα και κατανόηση του χορευτικού και μουσικού πολιτισμού και η εθνογραφική μέθοδος.

Α 2. Μουσική, χορός, χορευτική ομάδα και παράσταση

 • Η σχέση ανάμεσα στη μελωδία, την κίνηση και τη σκηνική παρουσίαση των χορών μέσα από την οπτική του μουσικού, του χορευτή και του χοροδιδασκάλου.

Α 3. Η οπτική του χορευτή και χοροδιδασκάλου

 • Αλληλεπίδραση ανάμεσα στη μουσική σύνθεση και το χορό στην ελληνική παράδοση.
 • Ζητήματα σχετικά με το μέτρο, το ρυθμό, την προσέγγιση της μουσικής και χορευτικής γλώσσας και την "πρακτική" παιδεία της μύησης στη μουσική και χορευτική πράξη.

Α 4. Η οπτική του μουσικού

 • Μουσικά και χορευτικα ρεπερτόρια και πολιτιστικοί σύλλογοι.
 • Μουσική, μουσικοί και χορευτικές παραστάσεις σήμερα.

Β. Η Διδασκαλία του Χορού

Β.1. Η διδασκαλία του χορού σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και σε ενήλικες.

 • Εισαγωγή στη διδακτική μεθοδολογία, στις μεθόδους διδασκαλίας και την ανάλυση και σύνθεση των χορών.
 • Η χρήση των χορευτικών μοτίβων κατά τη διδασκαλία.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων ελληνικού παραδοσιακού χορού για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
 • Η επίδραση του χορού στην κινητική, γνωστική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών 4-7 χρόνων.
 • Στόχοι, περιεχόμενο και διδακτικές αρχές ενός αναπτυξιακού προγράμματος παραδοσιακού χορού για τη συγκεκριμένη ηλικία.

Β.2. Βιωματικά εργαστήρια

 • Με τη χρήση βιωματικών μεθόδων μάθησης διδάσκονται δραστηριότητες για τη συνειδητοποίηση του σώματος, του ατομικού και του γενικού χώρου, την ανάπτυξη της ρυθμικής ικανότητας (ηχηρές κινήσεις, ρυθμικές μετακινήσεις, λαχνίσματα), της συναρμογής, των βασικών κινητικών δεξιοτήτων και των κινητικών εννοιών.
 • Προτείνεται μία εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό με παιχνιδοτράγουδα και πρακτικές διδασκαλίας μέσα από τη δραματοποίηση μικρών ιστοριών και αποτελεσματικές πρακτικές για την οργάνωση του μαθήματος
 • Επισημαίνονται τα «ναι» και τα «όχι» της διδασκαλίας του παραδοσιακού χορού στα μικρά παιδιά
 • Προτάσεις διδασκαλίας χορών σε ενήλικες

Γ. Ο ρόλος του/της χοροδιδασκάλου

Στρογγυλή τράπεζα με προσκεκλημένους ομιλητές

 • Τίτλος: «Διδάσκοντας τον ελληνικό χορό: Επαγγελματική ιδιότητα, κοινωνικός ρόλος, ή πολλά περισσότερα; ...»

Δ. Χορός και πολιτιστική διαχείριση.

 • Σχολές χορού και σωματεία χορού.
 • Νομικό πλαίσιο λειτουργίας.
 • Παράγοντες που διαμορφώνουν και επηρεάζουν το παραγόμενο αποτέλεσμα των φορέων χορού.
 • Επιχειρησιακό σχέδιο φορέων χορού.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:    40 ώρες

Κόστος:     180 Ευρώ  (160 ευρώ για εγγραφές έως 30 Ιουνίου 2017)

Περίοδος διεξαγωγής:   8-10 Σεπτεμβρίου 2017

Τόπος διεξαγωγής:    Αθήνα

Υλοποίηση: Δια ζώσης εκπαίδευση

Υποβολή αιτήσεων:   Έως και 20 Αυγούστου 2017

Αριθμός συμμετεχόντων:  60 άτομα μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων (τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας)

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας *

 * Το 2ο Θερινό σχολείο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς).

Επιστημονικά υπεύθυνος:

 • Ιωάννης Μάνος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία του Βαλκανικού Χώρου».

Εισηγητές:

 • Ιωάννης Μάνος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία του Βαλκανικού Χώρου».
 • Δημήτρης Γουλιμάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.).
 • Ελένη Καλλιμοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 • Φωτεινή Βενετσάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
 • Χρήστος Παπακώστας, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
 • Γιώργος Κωτσίνης, Μουσικός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Τομέα Παραδοσιακής Μουσικής στο Ωδείο «Φίλιππος Νάκας», Μουσικός επιμελητής του Θεάτρου Θέατρο Ελληνικών Χορών " Δόρα Στράτου".

 

Αναλυτική περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2ου Θερινού Σχολείου

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.