BABY ARTISTS:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ
(Πρόγραμμα για παιδιά)

3os ΚΥΚΛΟΣ  - ΘΕΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε βρέφη και παιδιά ηλικίας 4 μηνών – 6 χρόνων και τους γονείςσυνοδούς τους και τους προσκαλεί σε ένα περιβάλλον παιχνιδιού, χαράς και ανθρώπινης επικοινωνίας όπου ένα επιστημονικά μελετημένο πρόγραμμα αποσκοπεί στη ανάπτυξη του μουσικού ταλέντου και των μουσικών ικανοτήτων των παιδιών.

Η ανάπτυξη του μουσικού ταλέντου των βρεφών και μικρών παιδιών επιτυγχάνεται χάρη στη σημαντική μουσικοπαιδαγωγική εξειδίκευση, επιστημονική γνώση και πολύχρονη εμπειρία των διδασκόντων συντελεστών του προγράμματος σχετικά με τη μουσική ανάπτυξη βρεφών και νηπίων και στην υψηλή μουσική και παιδαγωγική τους κατάρτιση και δεξιότητα.

Ο γονιός/κηδεμόνας συμμετέχει στο μάθημα και λειτουργεί ως πρότυπο για το παιδί, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύεται και ο ίδιος προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογεί τα στάδια μουσικής ανάπτυξης του παιδιού του και να προσφέρει στο παιδί ανάλογες μουσικές εμπειρίες στο σπίτι, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη μουσική του ανάπτυξη. Η μουσική ανάπτυξη των παιδιών παρακολουθείται και καταγράφεται συστηματικά από τους διδάσκοντες, ενώ η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες μουσικές ανάγκες κάθε παιδιού. Τα μαθήματα είναι ομαδικά, ωστόσο υπάρχει σημαντική εξατομίκευση της διδασκαλίας.

 

Σκοπός του προγράμματος

Ο σκοπός του Προγράμματος Μουσικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων Baby Artist είναι να προσφέρει πρότυπη μουσική καθοδήγηση και διδασκαλία σε βρέφη και νήπια σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα για τη μουσική ανάπτυξη του ατόμου, με στόχο την ανάπτυξη του μουσικού τους ταλέντου. Ευρήματα μελετών των τελευταίων χρόνων υποδεικνύουν ότι η περίοδος από τη γέννηση ως την ηλικία των τριών και στην συνέχεια ως πέντε χρόνων είναι η πιο σημαντική για την ανάπτυξη του μουσικού ταλέντου, όπως είναι άλλωστε και για την ανάπτυξη άλλων ικανοτήτων και στοιχείων της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Βασισμένο πάνω στην γενική αρχή ότι η μουσική μαθαίνεται με τον ίδιο τρόπο που μαθαίνεται και η γλώσσα, το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός πλούσιου σε μουσικά ερεθίσματα περιβάλλοντος με έντονα χαρούμενο και παιγνιώδη χαρακτήρα. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να οδηγήσει τα παιδιά στην ανάπτυξη μίας φυσικής σχέσης με τη μουσική, στα πλαίσια της οποίας τα παιδιά θα χειρίζονται τη μουσική με την ίδια φυσικότητα και πληρότητα που χειρίζονται τη γλώσσα ως μέσο έκφρασης. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να οδηγήσει τα παιδιά σε μουσική ετοιμότητα (ικανότητα να τραγουδούν σωστά, και ανάπτυξη της ρυθμικής ικανότητας), ώστε να μπορούν να λειτουργούν μουσικά στην καθημερινή τους ζωή ως παιδιά και αργότερα ως ενήλικες, αλλά και προκειμένου να είναι μουσικά έτοιμα για να εισαχθούν με μέγιστη επιτυχία στην εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου.

Η φιλοσοφία και η διδακτική του προγράμματος βασίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα που υποδεικνύει η Θεωρία Μουσικής Μάθησης (Music Learning Theory) του Edwin Gordon, μία από τις ελάχιστες θεωρίες μουσικής διδακτικής που είναι αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας σχετικά με τη μουσική ανάπτυξη. To πρόγραμμα που εφαρμόζεται την τελευταία δεκαετία και σε άλλες περιοχές του κόσμου (Η.Π.Α. και Ευρώπη) είναι προσαρμοσμένο σημαντικά στα ελληνικά δεδομένα και έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό στη μουσική εκπαίδευση των παιδιών στην Ελλάδα, αυτό από τη γέννηση ως την ηλικία των 4-5 χρόνων, που είναι βέβαια και το σημαντικότερο.

Το Πρόγραμμα Μουσικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων είναι ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα ανάπτυξης του μουσικού ταλέντου των μικρών παιδιών (τόσο σε διδακτική όσο και σε ερευνητική βάση), και έχει λειτουργήσει πέρα από την ουσιαστική παιδαγωγική και παιγνιώδη του βάση, ως ένα «φυτώριο» παιδιών με σημαντική μελλοντική μουσική εξέλιξη. Διαφοροποιείται από άλλα προγράμματα μουσικής για μικρά παιδιά στο γεγονός ότι είναι επιστημονικά στηριγμένο, και εστιάζει και καλλιεργεί τη μουσική ανάπτυξη των παιδιών προχωρώντας από το επίπεδο της μουσικής απασχόλησης σε αυτό της ανάπτυξης του μουσικού δυναμικού των μικρών παιδιών και της καλλιέργειας μουσικών δεξιοτήτων που θα συνοδεύουν τα παιδιά εφ' όρου ζωής. Παρά την επιστημονικά δομημένη διδασκαλία εκ μέρους των διδασκόντων, αυτό που βιώνουν γονείς και παιδιά είναι ένα περιβάλλον χαράς, μουσικού πλούτου, συναισθηματικής ασφάλειας και κοινωνικής ζωής μέσα στο πλαίσιο της τάξης που χαρίζει ποικίλα ερεθίσματα ανάπτυξης σε βρέφη και νήπια και δημιουργεί μια 'κοινωνική ζωή' για αυτά από την αρχή της ζωής τους.

 

Υλοποίηση

Οι τάξεις οργανώνονται με βάση την ηλικία και τη μουσική ετοιμότητα των παιδιών. Τις περισσότερες φορές ο αρχικός διαχωρισμός γίνεται με βάση τη χρονολογική ηλικία σε τάξεις για παιδιά α) 4 – 12 μηνών, β) 1 – 2 ετών, γ) 2 – 3 ετών, και δ) 3-4 ετών, ηλικιακά επίπεδα κατά τα οποία ο γονιός συμμετέχει στο μάθημα με το παιδί του. Τα παιδιά 4-6 χρόνων εισάγονται σε τμήματα χωρίς γονείς. Το επίπεδο των μαθημάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα διαφοροποιείται με βάση το στάδιο μουσικής ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται τα παιδιά –μαθητές.

Η ακαδημαϊκή χρονιά διακρίνεται σε τρεις κύκλους, τον Χειμερινό Κύκλο (Οκτώβριος – Ιανουάριος), τον Εαρινό Κύκλο (Φεβρουάριος - Μάιος), καθώς και σε έναν θερινό κύκλο 5 μαθημάτων-συναντήσεων.

Πέραν της Συνάντησης Ενημέρωσης που απευθύνεται μόνο στους γονείς, οι δύο πρώτοι κύκλοι αποτελούνται από 12 μαθήματα-συναντήσεις.

Στο θερινό κύκλο δεν υπάρχει συνάντηση ενημέρωσης – μάθημα μόνο για γονείς. Τα μαθήματα διαρκούν 45΄ λεπτά της ώρας, και διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση. Η τελευταία συνεδρία κάθε κύκλου είναι συνάντηση αξιολόγησης μόνο με τους γονείς, όπου διενεργείται «αξιολόγηση» της μουσικής ανάπτυξης του παιδιού που επιτεύχθη κατά τη διάρκεια του κύκλου. Η παραμονή ενός παιδιού στο πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει από έναν κύκλο ως κάποια χρόνια, ανάλογα με τον ρυθμό μουσικής του ανάπτυξης και το επίπεδο στο οποίο επιθυμεί να φτάσει μουσικά.

 

Χώρος υλοποίησης του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε χώρο ειδικά μισθωμένο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για το σκοπό αυτό και τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος, στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη (Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο – Δημοτικό), 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση και άνετο πάρκινγκ εντός του χώρου των Εκπαιδευτηρίων.

 

Εγγραφές - Έναρξη μαθημάτων για το Χειμερινό Κύκλο 2016

Οι εγγραφές για το θερινό κύκλο του Προγράμματος Μουσικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων (Μάιος - Ιούνιος 2017) ξεκινούν την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 ή νωρίτερα εφόσον συμπληρωθούν τα τμήματα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτά παιδιά από 4 μηνών έως 4 χρόνων σε τμήματα με γονείς και νήπια από 4 – 6 χρόνων σε τμήματα χωρίς γονείς.

Τα μαθήματα με τα παιδιά ξεκινούν την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017. Τμήματα θα λειτουργούν κατά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη απόγευμα.

Για τη συμμετοχή στα τμήματα θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία εγγραφής όπως αποδεικνύεται από το αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων. Τα δίδακτρα του κύκλου ανέρχονται σε 80 ευρώ και καταβάλλονται πριν ή κατά την έναρξη του πρώτου μαθήματος (24 Μαΐου 2017). Δεν υπάρχει πολιτική επιστροφής των χρημάτων εφόσον ξεκινήσει ο κύκλος των μαθημάτων, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικά αιτιολογημένες.

Η δέσμευση της θέσης ενός παιδιού στο πρόγραμμα γίνεται με την εγγραφή του και κατάθεση προκαταβολής διδάκτρων, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία για διαθεσιμότητα σε κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού τμήμα. Λαμβάνεται μέριμνα για την τοποθέτηση του παιδιού στην προτιμώμενη από τον γονέα ημέρα παρακολούθησης, ωστόσο αυτό είναι περισσότερο πιθανό όταν η σχετική ενημέρωση της γραμματείας (τηλ. 6988.247247) και η εγγραφή πραγματοποιηθεί έγκαιρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κάθε συνοδός/γονιός/κηδεμόνας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του Παιδιού του στους χώρους υλοποίησης του Προγράμματος.

 

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Βήμα 1ο: Επικοινωνία με τη Γραμματεία (τηλ. 6988.247247 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) για επιβεβαίωση ότι υπάρχει θέση/ανοικτό τμήμα για το παιδί σας στην προτιμώμενη ημέρα παρακολούθησης.

  • Βήμα 2ο: Εφόσον γίνει επιβεβαίωση διαθεσιμότητας θέσης από τη γραμματεία, κατάθεση διδάκτρων (80 Ευρώ) στον τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με κατάθεση των 80 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς: 5202-014396-560 (ΙΒΑΝ: GR 520172 2020 0052 0201 4396 560), Δικαιούχος: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  • Παρακαλούμε κατά την κατάθεση στην αιτιολόγηση να αναγράφεται το όνομα του γονέα καθώς και «Baby Artist ΘΕΡΙΝΟ-.............. (όνομα παιδιού) ».

  • Βήμα 3ο: (* ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΠΑΙΔΙΑ) Συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας "ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΑΘΗΤΗ" στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. προκειμένου για την καταχώρηση των στοιχείων του παιδιού και γονέα/κηδεμόνα και σημείωση της προτιμώμενης μέρας παρακολούθησης του Προγράμματος. Το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΑΘΗΤΗ» μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από εδώ.

  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσοχή ώστε να μην παραληφθεί η αναγραφή πάνω στο καταθετήριο η αιτιολογία Baby Artist ΘΕΡΙΝΟ-.............. (όνομα παιδιού). Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 80 ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ.

 

Επικοινωνία με τη γραμματεία του προγράμματος.

Παρακαλούμε επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Προγράμματος στο τηλ. 6988 247 247 για πληροφορίες κατά τις ημέρες και ώρες: Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή 17:00-20:30 και Σάββατο 10:00-14:00.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     5 Συναντήσεις κατά το Θερινό Κύκλο

Κόστος:      80  Ευρώ 

Έναρξη:     24  Μαΐου 2017 - Θερινός Κύκλος

Υλοποίηση: Δια ζώσης Εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Στάμου Λήδα, Αν. Καθηγήτρια, Τμ. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

 

 Αναλυτική Περιγραφή

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.