ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2017

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη που απασχολούνται στα τμήματα ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων και οργανισμών. Εντούτοις, κατόπιν συνεννόησης, δεκτοί γίνονται και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιτελούν ρόλους διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και έχουν την ευθύνη οργάνωσης και διοίκησης. Απαραίτητη θεωρείται μια βασική επαφή με το αντικείμενο της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού μέσα από πανεπιστημιακά μαθήματα, σεμινάρια ή οτιδήποτε σχετικό.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται με την διαχείριση αλλά και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού.

Στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος αναπτύσσονται εργαστηριακές ασκήσεις σε ένα ευρύτατο φάσμα της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού. Μέσα από διαδραστικά εργαλεία, εναλλαγή ρόλων, αντιμετώπιση εικονικών καταστάσεων αλλά και πραγματικών προβλημάτων, οι συμμετέχοντες αποκτούν εμπειρίες και πρότυπα διαχείρισης συμβάντων, τα οποία τους ανοίγουν τους ορίζοντες της σκέψης και τους ενδυναμώνουν με γνωστικά και συναισθηματικά εφόδια έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν τα καθημερινά τους θέματα με νηφαλιότητα, επιστημονικές πρακτικές και κυρίως δοκιμασμένες λύσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολύ λίγα βασικά θεωρητικά εργαλεία και εξελίσσεται σε 30 ώρες κυρίως με την διεξαγωγή βιωματικών ασκήσεων.

 

Θεματικές ενότητες

  • Το πρόγραμμα θα καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητεςΠροοπτικές της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων. Περιβάλλον διεθνείς πρακτικές και βασική νομοθεσία.
  • Βασικές απαιτήσεις της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων. Ανάλυση Εργασίας/Σχεδιασμός Εργασίας και Επιλογή Προσωπικού.
  • Όροι για την αποτελεσματικότητα της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων: Εκπαίδευση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εξέλιξη Καριέρας και Αξιολόγηση Απόδοσης.
  • Καθορισμός πλαισίων πολιτικής αμοιβών και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
  • Διαμόρφωση σχέσεων με τους εργαζομένους: Παρακίνηση/υποκίνηση, δικαιώματα, πειθαρχία, εργατική νομοθεσία, συλλογικές διαπραγματεύσεις.
  • Αξιολόγηση Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:      30 ώρες

Κόστος:       230 Ευρώ

Περίοδος διεξαγωγής:   26 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2017

Τόπος διεξαγωγής:    Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη

Υλοποίηση:  Δια ζώσης εκπαίδευση

Επιστημονικά υπεύθυνοι:  

  • Αθανάσιος Τσιρίκας, Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Στυλιανή Γκιώση, Διδάσκουσα και Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.