ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
RISK MANAGEMENT FOR BUSINESS PROFESSIONALS
(Risk Management Certification)

 Θεσσαλονίκη, 10-13 Ιουλίου 2017

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που ασχολούνται τόσο με την διαχείριση έργων όσο και με λοιπά αντικείμενα τα οποία ενέχουν την έννοια του κινδύνου - ρίσκου (φυσικού, οικονομικού, παραγωγής, τεχνικού κ.α.). Επιπλέον, καλύπτει και τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από τον PMI® για την εξασφάλιση του δικαιώματος απόκτησης της πιστοποίησης Risk Management Professional του PMI® (PMI®-RMP®).

Προϋποθέσεις εξετάσεων 

 

Σκοπός του προγράμματος

Με τη λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να λάβουν επιτυχώς μέρος και στις εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης Risk Management Professional του PMI® (PMI®-RMP®).
 • Να παρουσιάσουν τις φάσεις και τις γνωστικές περιοχές των διεργασιών που μπορεί να εφαρμόσει ένας οργανισμός για την Διαχείριση Ρίσκων κατά PMI®.
 • Να παρουσιάσουν τις τεχνικές και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τις παραπάνω φάσεις.
 • Να αποδείξουν τις ικανότητές τους στο σχεδιασμό, ανάλυση, αντιμετώπιση και έλεγχο ρίσκων σε έργα που απαιτούνται για την απόκτηση της πιστοποίησης Risk Management Professional του PMI® (PMI®-RMP®).
 • Οι συμμετέχοντες που είναι πιστοποιημένοι PMP λαμβάνουν 20 PDUs!

 

Θεματικές ενότητες

Το πρόγραμμα θα καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες

 • About Risk Management – How to create a "Risk Management Plan" & Workshop
 • Identify Risks Process & Workshop
 • Qualitative Risk Analysis Process & Workshop
 • Quantitative Risk Analysis Process & Workshop
 • Risk Responses Process & Workshop
 • Control Risks Process & Workshop
 • Risk Management connection with Communication, Quality, Contracts and Stakeholders Management & Workshop

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:      35 ώρες

Κόστος:       280 Ευρώ

Περίοδος διεξαγωγής:   10 - 13 Ιουλίου 2017

Τόπος διεξαγωγής:    Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη

Υλοποίηση:  Δια ζώσης εκπαίδευση

Εισηγητές:   Αθανάσιος Φουρτούνας M.SC, M.A., PMP, PMI-RMP

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.