ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
PROJECT MANAGEMENT: ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
(Δια ζώσης Εκπαίδευση)

Θεσσαλονίκη, 10 - 15 Ιουλίου 2017 

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται κυρίως σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Σε οποιοδήποτε επίπεδο της ιεραρχίας και αν ανήκει κάποιος, οι αρχές διαχείρισης έργων μέσα από την πρακτική και την θεωρητική προσέγγιση, προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τόσο απαιτητική αγορά εργασίας.

 

Σκοπός του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Project Management» αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της διοίκησης οποιασδήποτε μορφής οργανισμών. Ειδικότερα, σκοπός του είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας δεξιότητες που σχετίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης και γενικότερα διαχείρισης έργων, τη μεθοδολογία επιλογής και αξιολόγησης έργων, την κατάρτιση προϋπολογισμών έργων, την εκμάθηση της γραφεικρατικής πρακτικής της διαχείρισης έργου, τις αρχές διοίκησης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της, τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης, αλλά και τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου, ώστε, ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλο το φάσμα των εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων που συνθέτουν το κύριο σώμα του project management.

 

Θεματικές Ενότητες

 1. Γενικά περί Διοίκησης έργων
 2. Οργανωσιακή δομή και κύκλος ζωής του έργου
 3. Οι διαδικασίες στη διοίκηση έργων και οι περιοχές γνώσης
 4. Ενσωμάτωση διαδικασιών στη διοίκηση έργων
 5. Το πεδίο εφαρμογής του έργου
 6. Χρονικός προγραμματισμός έργου
 7. Διαχείριση του κόστους του έργου
 8. Διαχείριση ποιότητας Έργου
 9. Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού του έργου
 10. Διαχείριση της επικοινωνίας στο έργο
 11. Διαχείριση κινδύνων στο έργο
 12. Διαχείριση προμηθειών του έργου
 13. Διαχείριση των ομάδων ενδιαφερομένων για το έργο

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     40 ώρες

Κόστος:      240 Ευρώ

Περίοδος διεξαγωγής:     10 - 15 Ιουλίου  2017

Τόπος διεξαγωγής:    Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη               

Υλοποίηση:  Δια ζώσης Εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

 • Αθανάσιος Τσιρίκας, Ε.ΔΙ.Π Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.