ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
(Δια ζώσης Εκπαίδευση)

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου - 11 Ιουλίου 2017 

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε Δημοσίους Υπαλλήλους, Φοιτητές, Επιχειρηματίες, Στελέχη Διοίκησης, Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών, Ιδιωτικούς Υπαλλήλους, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Στελέχη της Αυτοδιοίκησης, Πολιτικούς, Μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) – σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγελματικού τομέα δράσης, που ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες πράσινες επιχειρηματικές στρατηγικές που έχουν ως στόχο την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, την ανάπτυξη πράσινων προϊόντων, την προώθηση του πράσινης επιχειρηματικότητας και της πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιπλέον, θα αναπτυχθούν τεχνικές περιβαλλοντικής αποτίμησης και τεχνικές αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως η ανάλυση κόστους οφέλους(cost-benefit analysis). Ακόμη, θα γίνει παρουσίαση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το ISO 14000.

Τέλος, έμφαση θα δοθεί στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, στις επιπτώσεις της στους διάφορους οικονομικούς κλάδους, στις στρατηγικές αντιμετώπισής της και στη διαχείριση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 

Θεματικές Ενότητες

  1. Αειφόρος Ανάπτυξη Επιχειρήσεων και Ανάπτυξη Πράσινων Προϊόντων
  2. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  3. Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Ανάλυση Κόστους Οφέλους
  4. Ανάπτυξη Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  5. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Περιβάλλον
  6. Επιχειρηματικές Στρατηγικές Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής και Διαχείριση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     30 ώρες

Κόστος:      230 Ευρώ

Περίοδος διεξαγωγής:     26 Ιουνίου - 11 Ιουλίου  2017

Τόπος διεξαγωγής:    Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη               

Υλοποίηση:  Δια ζώσης Εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.