ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ PHP, MySQL & WORDPRESS

Θεσσαλονίκη, 3-7 Ιουλίου 2017
 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε απόφοιτους λυκείου, σπουδαστές, φοιτητές, νέους επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων με βασικές γνώσεις πληροφορικής.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες στη χρήση της PHP και της MySQL για την ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων και Ιστότοπων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τα δομικά στοιχεία της γλώσσας PHP, τύποι δεδομένων, αριθμοί, αλφαριθμητικά, τελεστές, μεταβλητές και σταθερές, δομές ελέγχου if – else, switch, while, for do- while, των συνόδων (sessions) και των μπισκότων (cookies).
 • Να γνωρίζουν τη χρήση των συναρτήσεων και των αντικειμένων και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν στον κώδικά τους.
 • Να γνωρίζουν τη χρήση της βάσης δεδομένων MySQL και τις συναρτήσεις της PHP για την ενσωμάτωσή της στις ιστοσελίδες των εφαρμογών Διαδικτύου.
 • Να γράφουν αποτελεσματικά, αποδοτικά εφαρμογές Διαδικτύου σε PHP με τη χρήση της MySQL.
 • Να χρησιμοποιούν όλες τις γνώσεις τους για να παράγουν ολοκληρωμένους Ιστότοπους.

 

Θεματικές ενότητες

Το Θερινό Σχολείο καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Το XAMPP και η χρήση του
 2. Εισαγωγή στην PHP – μεταβλητές – σταθερές
 3. Συνθήκες – βρόγχοι – συναρτήσεις
 4. Πίνακες
 5. Διαχείριση αρχείων
 6. Εισαγωγή στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων
 7. Εισαγωγή στη MySQL
 8. Sessions – Cookies
 9. Αντικείμενα
 10. PHP και CMS – η περίπτωση του WordPress
 11. Εφαρμογή της PHP στην δημιουργία template για το WordPress

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:    25 ώρες

Κόστος:     220 Ευρώ

Περίοδος διεξαγωγής:   3-7 Ιουλίου 2017 (ώρες 16:30 - 21:00)

Τόπος διεξαγωγής:    Εργαστήριο Η/Υ Παν/μίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη

Υλοποίηση:  Δια Ζώσης εκπαίδευση

Επιστημονικά υπεύθυνος:

 • Νικόλαος Πρωτόγερος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, επιστημονικά υπέυθυνος προγράμματος.

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.