ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ HTML, CSS & JAVASCRIPT

Θεσσαλονίκη, 10-14 Ιουλίου 2017
 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μέσω της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργανώνει Θερινό Σχολείο, με τίτλο «Εισαγωγή στη σχεδίαση ιστοσελίδων με HTML, CSS & Javascript».

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε απόφοιτους λυκείου, σπουδαστές, φοιτητές, νέους επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων με βασικές γνώσεις πληροφορικής.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες στη χρήση της HTML για σχεδίαση ιστοσελίδων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να γράφουν αποτελεσματικά, αποδοτικά αρχεία HTML
 • Να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες της HTML5 για να προσθέσουν νέες λειτουργίες στις Ιστοσελίδες τους.
 • Να σχεδιάζουν και να χρησιμοποιούν φόρμες
 • Να χρησιμοποιούν φύλλα ύφους CSS για την αποδοτικότερη μορφοποίηση των Ιστοσελίδων τους
 • Να χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία συγγραφής Ιστοσελίδων όπως το Expression Web για να παράγουν Ιστοσελίδες
 • Να χρησιμοποιούν εργαλεία του Google Developers για να παρέμβουν και να διαμορφώσουν διάφορα στοιχεία των Ιστοσελίδων τους.
 • Να χρησιμοποιούν μετα-ετικέτες για την ανανέωση των Ιστοσελίδων και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης στις μηχανές αναζήτησης
 • Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της Javascript και να την ενσωματώσουν στις HTML σελίδες τους

 

Θεματικές ενότητες

Το Θερινό Σχολείο καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή στο World Wide Web και την HTML
 2. Βασικά Στοιχεία της HTML
 3. Λίστες, Σύνδεσμοι και Εικόνες
 4. Δημιουργία Πινάκων και Φορμών
 5. Σενάριο Χρήσης
 6. Εισαγωγή στα Φύλλα Ύφους CSS
 7. Δημιουργία πρότυπων (templates) με χρήση CSS
 8. Εισαγωγή στo CSS3
 9. Βασικές έννοιες της Javascript
 10. Εισαγωγή στην HTML5
 11. Τελική Εργασία – Σχεδίαση Ιστότοπου

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:    25 ώρες

Κόστος:     220 Ευρώ

Περίοδος διεξαγωγής:   10-14 Ιουλίου 2017 (ώρες 16:30 - 21:00)

Τόπος διεξαγωγής:    Εργαστήριο Η/Υ Παν/μίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη

Υλοποίηση:  Δια Ζώσης εκπαίδευση

Εισηγητές:

 • Νικόλαος Πρωτόγερος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, επιστημονικά υπέυθυνος προγράμματος.
 • Αικατερίνη Τζαφίλκου, Υποψ. Διδάκτορας, ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.