ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
(Δια ζώσης Εκπαίδευση)

 
Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου -3 Ιουνίου 2017

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, που, είτε έχουν κάποια εκπαίδευση είτε όχι στην ειδική αγωγή, θέλουν να συμμετέχουν ως συνοδοί σε κατασκηνώσεις ή/και σε άλλους χώρους παροχής υποστήριξης σε άτομα με αναπηρία.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εκπαίδευση συνοδών/ εκπαιδευτών σε θέματα που αφορούν τόσο τα χαρακτηριστικά και τις υποχρεώσεις του συνοδού/ εκπαιδευτή όσο και σε θέματα αναφορικά με τις δεξιότητες ζωής, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, δεξιότητες ελεύθερου χρόνο των ατόμων με αναπηρία. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό ο μελλοντικός συνοδός/ εκπαιδευτής θα μπορέσει να αποκτήσει βασικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς και αντιμετώπισης θεμάτων σεξουαλικής συμπεριφοράς. Θα δοθούν μελέτες περίπτωσης προς συζήτηση και ανάπτυξη προγραμμάτων ή/ και ανάλυση καταστάσεων. Παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν και σε διαδραστικές ασκήσεις και εργαστηριακού τύπου εκπαίδευση.

 

Θεματικές ενότητες

  1. Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού (επιλογές και λήψη αποφάσεων)
  2. Ο ρόλος του συνοδού/ εκπαιδευτή
  3. Υποχρεώσεις και χαρακτηριστική του συνοδού/ εκπαιδευτή
  4. Αναγνώριση βασικών χαρακτηριστικών των ΑμεΑ
  5. Δημιουργική απασχόληση και παιχνίδι
  6. Δεξιότητες ζωής ατόμων με αναπηρία
  7. Διαχείριση κρίσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς
  8. Σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία
  9. Κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με αναπηρία

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     72 ώρες

Κόστος:      370 Ευρώ

Περίοδος διεξαγωγής:     3 Μαΐου - 3 Ιουνίου 2017

Τόπος διεξαγωγής:    Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη               

Υλοποίηση:  Δια ζώσης Εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Παν. Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.