ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ R

 (Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε φοιτητές, αποφοίτους και επαγγελματίες που θα ήθελαν να αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση, επεξεργασία και απεικόνιση δεδομένων μέσα από το ανοικτό, εξαιρετικά δημοφιλές περιβάλλον προγραμματισμού της R. Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν και αρχάριοι, καθώς ξεκινά από τις πολύ βασικές λειτουργίες της R και του περιβάλλοντος RStudio και προχωρά στην παρουσίαση βασικών αρχών και λειτουργιών επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων. Απαιτείται βασική γνώση Στατιστικής Λυκείου.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισάγει του σπουδαστές σταδιακά στις σημαντικότερες λειτουργίες του περιβάλλοντος διαχείρισης, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων της R, του R-Studio και των αντίστοιχων πακέτων επεξεργασίας και ανάλυσης. Μέχρι το τέλος του προγράμματος και μέσα από την εξάσκηση οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να χειρίζονται πλήρως την πλατφόρμα εργασίας της R και θα μπορούν να αναλύσουν δικά τους ή δεδομένα από δευτερογενής πηγές.

Η επιτυχία παρακολούθησης συνίσταται στην αυτόνομη μελέτη και συμμετοχή σε δικτυακές δοκιμασίες (tests) διαθέσιμες σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα από τους σπουδαστές, όπως επίσης και σε εργασίες κατά τη διάρκεια της συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:   30 ώρες

Κόστος:    290 Ευρώ

Έναρξη:     09/10/2017  - Εαρινό Εξάμηνο

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Κουτσουπιάς Νικόλαος - Αναπλ. Καθηγητής Εφ. Πληροφορικής & Ανάλυσης Δεδομένων, Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.