ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ MS EXCEL - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 (Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απευθύνεται σε σπουδαστές, φοιτητές, απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργαζόμενους. Ουσιαστικά απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να μάθει να χρησιμοποιεί με ευχέρεια το πρόγραμμα για να επεξεργαστεί μια απλή βάση δεδομένων: να οργανώνει και να διαχειρίζεται τα δεδομένα του χωρίς να καταφύγει στην εκμάθηση πιο σύνθετων εφαρμογών για πιο απαιτητικές εργασίες διαχείρισης βάσης δεδομένων. H βασική γνώση του Excel είναι επιθυμητή.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να επιδείξει τις δυνατότητες που διαθέτει το δημοφιλές πρόγραμμα MS-EXCEL να διαχειριστεί μια απλή βάση δεδομένων – ουσιαστικά έναν πίνακα με πολλές γραμμές και στήλες. Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το πρόγραμμα για να εκτελούν ταξινομήσεις και αναζητήσεις σε πίνακα δεδομένων, να χρησιμοποιούν το εργαλείο Φόρμα που διαθέτει το πρόγραμμα, να εξάγουν συγκεντρωτικά από ένα σύνολο ή υποσύνολο δεδομένων και να δημιουργούν ευπαρουσίαστες καταστάσεις (αναφορές).

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:   10 ώρες

Κόστος:    90 Ευρώ

Έναρξη:     15/05/2017  - Εαρινό Εξάμηνο

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Οικονομίδης Αναστάσιος, Καθηγητής, Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.