ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
(ACTIVITY BASED COSTING - ABC)

 (Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγική διαδικασία και την κοστολόγηση των προϊόντων που παράγουν.
  • Στελέχη του λογιστηρίου που ασχολούνται με την κοστολόγηση.
  • Επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να έχουν ένα "εργαλείο " ελέγχου καθοδήγησης και αξιολόγησης επενδύσεων της επιχείρησής τους.
  • Συμβούλους επιχειρήσεων για την αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων όταν αυτές αιτούν κοστολογική τεκμηρίωση.
  • Αποφοίτους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης οι οποίοι θέλουν να διευρύνουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους.

 

Σκοπός του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να μυήσει τον ενδιαφερόμενο στις διεργασίες κοστολόγησης, σύμφωνα με τις δραστηριότητες που έχει κάθε επιχείρηση. Η ορολογία που καθιερώθηκε για την διεργασία αυτή είναι «Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων».

Η μύηση, θα επιτευχθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί με την ολοκλήρωση της μελέτης, θεωρία και ασκήσεις, να ασκήσει επιτυχώς, κοστολογικές διεργασίες, βάσει δραστηριοτήτων, αλλά και να αντιληφθεί, ότι οι διεργασίες κοστολόγησης είναι μία σύνθετη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται το Λογιστήριο, ο υπεύθυνος παραγωγής και ο υπεύθυνος πωλήσεων κάθε επιχείρησης. Ανταλλάσουν πληροφορίες, τις επεξεργάζονται και ωφελούνται από τα εξερχόμενα της επεξεργασίας.

Μέσα από την παρουσίαση των κοστολογικών διεργασιών, θα αντιληφθεί ο ενδιαφερόμενος ότι η κοστολόγηση είναι μία καθοδηγητική πράξη γι' αυτό πρέπει να γίνεται προϋπολογιστικά, ότι ο απολογισμός γίνεται για ελέγξει τον προϋπολογισμό και τέλος ότι οι διεργασίες Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων είναι η βάση του καθημερινού engineering στην επιχείρηση.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     40 ώρες

Κόστος:      375 Ευρώ

Έναρξη:     10/05/2017  - Εαρινό Εξάμηνο

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος: 

  • Δημήτριος Γκίνογλου, Καθηγητής Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.