ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ MS EXCEL & ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

 (Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σπουδαστές, φοιτητές, απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη γραμματειακής υποστήριξης και στελέχη επιχειρήσεων. Επίσης απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να μάθει να χρησιμοποιεί με ευχέρεια ένα πρόγραμμα για την οργάνωση δεδομένων σε μορφή πίνακα, την επεξεργασία δεδομένων καθώς και την εκτέλεση απλών και σύνθετων υπολογισμών. Βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή και ενός προγράμματος περιήγησης (browser) είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Για την εξάσκηση στο λογιστικό φύλλο Google Spreadsheets θα χρειαστεί να έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Google (google mail).

 

Σκοπός του προγράμματος

Η εκπαιδευτική παρουσίαση των βασικών δυνατοτήτων του επικρατέστερου λογιστικού φύλλου, MS-Excel, στις εκδόσεις 2007 και 2010, καθώς και άλλων δημοφιλών λογιστικών φύλλων. Τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας είναι από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα παγκοσμίως. Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά ένα λογιστικό φύλλο όχι μόνο ως εργαλείο διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων και υπολογισμών, αλλά και ως εργαλείο οργάνωσης, επεξεργασίας, εξέτασης, οπτικοποίησης και αξιολόγησης των δεδομένων και λήψης λογικών και ποιοτικών αποφάσεων.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:   25 ώρες

Κόστος:    165 Ευρώ

Έναρξη:     06/02/2017  - Εαρινό Εξάμηνο

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Οικονομίδης Αναστάσιος, Καθηγητής, Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 
Copyright © 2005-2018.