ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε στελέχη τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματιστηριακών εταιρειών, οικονομολόγους, οικονομικούς αναλυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, επιχειρηματίες, ανέργους, φοιτητές, αποφοίτους λυκείου, ανέργους, ιδιώτες που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν στο χώρο των επενδύσεων.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος να δώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της επίδοσης της επιχείρησης, το οποίο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αναλύει όλες τις παραδοσιακές τεχνικές ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις, καταστάσεις κοινού μεγέθους, αριθμοδείκτες κλπ). Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της Τεχνικής Ανάλυσης. Τέλος, το τρίτο μέρος εξετάζει τα βασικά μοντέλα αποτίμησης επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήρια και μη εισηγμένων. Για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται και σε πρακτικά μοντέλα ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εταιρικής αποτίμησης.

Ο στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν να αναλύουν τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και να χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία οικονομικής ανάλυσης και αποτίμησης τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς να ερμηνεύουν επί της ουσίας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Φιλοδοξεί να κινήσει την περιέργεια τους για περαιτέρω μελέτη και ανάλυση χρηματοοικονομικής φύσης θεμάτων.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     50 ώρες

Κόστος:      340 Ευρώ

Έναρξη:     02/02/2017 - Χειμερινό Εξάμηνο
                    17/10/2016 - Χειμερινό Εξάμηνο                

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευσης

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ευστράτιος Λιβάνης, Λέκτορας Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.