ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 (Δια ζώσης Εκπαίδευση)

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα πευθύνεται σε αποφοίτους/ φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. οικονομικών και λοιπών σχολών, καθώς και σε στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να επιμορφωθούν σε βάθος σε θέματα λογιστικής εταιριών.

     * Σημείωση: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις βασικών αρχών Λογιστικής.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες σε θέματα που αφορούν στη Λογιστική Εταιριών, καλύπτοντας βασικές έννοιες της λογιστικής που αφορούν σε Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ο.Ε. & Ε.Ε.), Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.).

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     40 ώρες

Κόστος:      320 Ευρώ

Έναρξη:     02/02/2017  - Εαρινό Εξάμηνο
                   17/10/2015  - Χειμερινό Εξάμηνο

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

  • Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θεοφάνης Καραγιώργος, Καθηγητής Τμ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 
Copyright © 2005-2018.