ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΕΣ - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΕΣ

(Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α΄Βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι κάνουν χρήση χαρτών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται για το αντικείμενο της μελέτης και χρήσης των χαρτών.

 

Σκοπός του προγράμματος

Οι στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι:

  • Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη σπουδαιότητα, τη σημασία και την χρήση των χαρτών στην εκπαίδευση και τη μόρφωση.
  • Η παροχή γνωστικών και τεχνικών στοιχείων για τον εμπλουτισμό και τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου.
  • Η μόχλευση του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος για αυτενέργεια.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     60 ώρες (20 ώρες εισηγήσεις και 40 ώρες εκπόνηση εργασίας)

Κόστος:      120 Ευρώ (για 20 ώρες εισηγήσεων και λήψη βεβαίωσης παρακολούθησης)
                   170 Ευρώ (για 60 ώρες και λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης)

Έναρξη:     9 Ιανουαρίου 2017 - 23 Ιανουαρίου 2017 (20 ώρες εισηγήσεις χωρίς εργασία) 
                   9 Ιανουαρίου 2017 - 23 Φεβρουαρίου 2017 (60 ώρες με εργασία)
                   5/10 - 9/11/2016

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ευάγγελος Λιβιεράτος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος της Επιτροπής «Χαρτογραφική Κληρονομιά στην Ψηφιακότητα» της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης (ICA)

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.