ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

(Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε Απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ, που επιθυμούν να εργασθούν στην Ναυτιλιακή αγορά, φοιτητές και Πτυχιούχους σχολών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυπηγικής, Μηχανολογίας. καθώς και σε φοιτητές και απόφοιτους διαφόρων κλάδων που επιθυμούν να εισέλθουν στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, όπως οικονομολόγοι, Πολιτικοί Επιστήμονες, Κοινωνιολόγοι κλπ Επίσης απευθύνεται σε Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος και Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και σε Στελέχη Ναυτιλιακών Εταιρειών.

 

Σκοπός του προγράμματος

Η επιχειρηματική επιτυχία ενός λιμένα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη δυνατότητα των διαχειριστικών του αρχών να συνεργάζονται στενά με τους πελάτες τους για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τους. Έτσι, οι εταιρίες διαχείρισης λιμένων που είναι άκρως εξειδικευμένες διαθέτουν και το κατάλληλο marketing για την προσέγγιση περισσότερων πελατών.

Στις θαλάσσιες μεταφορές σημαντικό ρόλο παίζουν η διαχείριση των εμπορευμάτων στους λιμένες (φόρτωση, εκφόρτωση, αποθήκευση, στάθμευση οχημάτων, συσκευασία, συναρμολόγηση κ.α.), η οποία συνεπάγεται σημαντικό μέρος του κόστους των εμπορευμάτων.

Επίσης, οι σημαντικές ελλείψεις δυναμικότητας και αδυναμίας ικανοποιητικής εξυπηρετήσεως της πελατείας σε πολλούς λιμένες έχει οδηγήσει στην επιλογή των λιμένων προσεγγίσεως των πλοίων όχι μόνο βάσει του τιμοκαταλόγου, αλλά κυρίως βάσει της αξιοπιστίας των λιμενικών διαχειριστών και της αποτελεσματικής και έγκαιρης προσφοράς των λιμενικών υπηρεσιών, χωρίς αναίτιες καθυστερήσεις.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί να εξειδικεύσει στελέχη που θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν παράγοντες ανάπτυξης και προστιθέμενη αξία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις εταιρείες διαχείρισης Λιμένων.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     60 ώρες

Κόστος:      400  Ευρώ

Έναρξη:     02/02/2017 - Εαρινό Εξάμηνο
                    7/11/2016 - Χειμερινό Εξάμηνο                

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ισίδωρος Παχουνδάκης, Εκτελεστικός Διευθυντής Institute of International Nautical Studies
  • Ευστράτιος Σπύρου, Εκτελεστικός Διευθυντής Institute of International Nautical Studies

 

Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.