ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
TALENT MANAGEMENT

(Δια ζώσης Εκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού, Προϊστάμενους άλλων Διευθύνσεων ή Τμημάτων και σε όποιο Στέλεχος ή Υπεύθυνο επιχείρησης ή οργανισμού έχει υπό την επίβλεψή του ανθρώπινο δυναμικό και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Σκοπός του προγράμματος

Η υφεσιακή κατάσταση της οικονομίας, πιέζει ολοένα και περισσότερο τις διοικήσεις των οργανισμών να πετυχαίνουν περισσότερα με μικρότερο κόστος. Κατά συνέπεια, η πίεση μετακυλίεται και στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, όπου κάθε λανθασμένη επιλογή στελέχους έχει σημαντική επίπτωση στα έξοδα ολόκληρου του οργανισμού. Αντίθετα, στην περίπτωση που θα επιτευχθεί πρόσληψη ενός ταλαντούχου στελέχους, τα κέρδη είναι δυνατό να εκτιναχθούν στα ύψη.

Το σημαντικότερο είναι ίσως να καταφέρει μια επιχείρηση να προσελκύσει και να διατηρήσει ένα ταλέντο στους κόλπους της. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν πώς να αναπτύσσουν στρατηγικές και πολιτικές διοίκησης των ταλέντων που α) έρχονται από έξω, και β) υπάρχουν ήδη εντός της επιχείρησής τους.

Στα πλαίσια αυτά, θα γίνουν κοινωνοί μεθόδων που χρησιμοποιούνται από μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τον εντοπισμό των ταλέντων, αλλά και τη διαρκή ανάπτυξή τους μέσω της διατήρησης του ενδιαφέροντός τους σε υψηλά επίπεδα.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     30 ώρες

Κόστος:      260 Ευρώ

Έναρξη:     7/11/2016 - Χειμερινό Εξάμηνο                

Υλοποίηση: Δια ζώσης Εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Στυλιανή Γκιώση, Πανεπιστημιακή Υπότροφος Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Αθανάσιος Τσιρίκας, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.