ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΟ MS PROJECT

(Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το Microsoft Project 2013 για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα έργα. Απευθύνεται σε φοιτητές και πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση στη διαχείριση έργων με Η/Υ.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για συμμετέχοντες με ελάχιστη ή καμία γνώση του Microsoft Project. Απαιτείται μόνο μια γενική κατανόηση του περιβάλλοντος των Windows και ενός ή περισσοτέρων προϊόντων του Office της Microsoft.

 

Σκοπός του προγράμματος

Ανεξάρτητα από τον τίτλο της εργασίας μας, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δράσει λίγο ή περισσότερο ως διαχειριστές σε συγκεκριμένα έργα. Ο διαχειριστής του έργου, θα πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που εμπλέκονται στην δημιουργία ενός έργου, πώς να προσθέσει πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων, και πώς να περιορίζει και να διασυνδέει τα καθήκοντα.

Με την παγκόσμια στροφή σε οργανισμούς (π.χ. επιχειρήσεις) που βασίζονται σε έργα, η διαχείριση του έργου έχει γίνει μία ουσιαστική δεξιότητα για όλους τους επιτυχημένους επαγγελματίες, μηχανικούς, διευθυντές, και στελέχη επιχειρήσεων. Η Διαχείριση ενός Έργου δεν είναι πλέον αποκλειστικό καθήκον των επαγγελματιών μηχανικών ή των διαχειριστών μεγάλων και σύνθετων έργων. Σήμερα, οι δεξιότητες διαχείρισης έργου χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες ανεξαρτήτου μεγέθους και αντικειμένου, σε όλους τους τομείς για την επίτευξη των στόχων τους ώστε τα έργα να ολοκληρωθούν έγκαιρα και εντός του προϋπολογισμού.

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταρτίσει πρακτικά, αποτελεσματικά και αποδοτικά την αξιοποίηση του λογισμικού Microsoft Project για την διαχείριση έργων. Το λογισμικό Microsoft Project λειτουργεί ως ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε και για να παρακολουθείτε τη διαχείριση των έργων σας αποτελεσματικά.
 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     40 ώρες

Κόστος:      280  Ευρώ

Έναρξη:     02/02/2017 - Εαρινό Εξάμηνο
                    17/10/2016 - Χειμερινό Εξάμηνο                

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Λουκάς Τσιρώνης, Λέκτορας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχείρησεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.