ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

(Δια ζώσης Εκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού, Προϊστάμενους άλλων Διευθύνσεων ή Τμημάτων και σε όποιο Στέλεχος έχει υπό την επίβλεψή του ανθρώπινο δυναμικό σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μορφής.

 

Σκοπός του προγράμματος

Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν αναμφίβολα το πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, η σωστή διαχείριση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κερδοφορία και σε αποτελεσματική οργανωσιακή απόδοση. Επιπλέον, στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και συχνά ευμετάβλητο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν σήμερα οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, η εξέλιξη των ανθρώπινων πόρων και η προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και τις τάσεις της αγοράς αποτελεί βασική πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα σε υγιείς βάσεις.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος εξειδίκευσης είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με όλες εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές ώστε τα στελέχη των οργανισμών που διαχειρίζονται προσωπικό να μπορούν να εφαρμόσουν τις κατάλληλες στρατηγικές, πολιτικές και πρακτικές προκειμένου να αναπτύξουν το προσωπικό που προσδίδει αξία σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην αποτελεσματική οργανωσιακή αναδόμηση όλων εκείνων των τμημάτων τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα παραγωγικότητας, αυξημένα ποσοστά απουσιών αλλά και σημαντικά ζητήματα διενέξεων μεταξύ των εργαζομένων. Επιπλέον, η δυνατότητα ανάπτυξης του ατομικού σχεδίου δράσης ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων προσφέρει στον κάθε συμμετέχοντα ένα εργαλείο διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, άμεσα χρησιμοποιούμενο στην επιχείρηση ή τον οργανισμό και εναρμονισμένο στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και της αγοράς που αυτή δραστηριοποιείται.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     36 ώρες

Κόστος:      310 Ευρώ

Έναρξη:     6/3/2017 - Εαρινό Εξάμηνο
                   2/12/2016 - Χειμερινό Εξάμηνο                

Υλοποίηση:  Δια ζώσης Εκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Παν. Μακεδονίας
  • Στυλιανή Γκιώση, Πανεπιστημιακή Υπότροφος Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Παν. Μακεδονίας

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2018.