Πολιτική Λίστας Αναμονής

 

Στην περίπτωση που ένα τμήμα έχει συμπληρώσει τον αριθμό συμμετεχόντων του, οι ενδιαφερόμενοι θα περιλαμβάνονται σε λίστα αναμονής κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τη χρονική σειρά που λαμβάνονται οι αιτήσεις τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται αμέσως μόλις προκύψει ελεύθερη θέση.

Εάν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων σε αναμονή, το πρόγραμμα θα προσφερθεί επαναληπτικά εφόσον αυτό είναι εφικτό.

 
Copyright © 2005-2016. Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.