Πώς θα εγγραφώ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα εξειδίκευσης απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών βημάτων.

ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής

Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας εδώ ή αυτοπροσώπως στο γραφείο των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ολοκλήρωση της αίτησης και η κατοχύρωση θέσης σε πρόγραμμα εξειδίκευσης γίνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση και των δύο παρακάτω βημάτων διαφορετικά η αίτηση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη.

ΒΗΜΑ 2ο - Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών

Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.

 1. Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
 2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
 3. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μόνο για τα δια ζώσης προγράμματα).


Επιπλέον δικαιολογητικά σε περίπτωση που οι εγγραφόμενοι δικαιούνται έκπτωση βάσει εκπτωτικής πολιτικής:

 1. Βεβαίωση σπουδών, για ενεργούς φοιτητές
 2. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού από παλιότερο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης (εφόσον υπάρχει).
 3. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ, για ανέργους (εφόσον υπάρχει).
 4. Φωτοτυπία ευρωπαϊκής κάρτας νέων σε ισχύ (εφόσον υπάρχει).


Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:

        Ή

 • Με ΦΑΞ στο 2310 891 648


ΒΗΜΑ 3ο - Καταβολή διδάκτρων

Η καταβολή των διδάκτρων (Εφάπαξ ή Προκαταβολή, ανάλογα με το πρόγραμμα) θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξή του.

Η αποπληρωμή των δόσεων των διδάκτρων (μία ή/και περισσότερες δόσεις ανάλογα με τη διάρκεια και το κόστος του προγράμματος) γίνεται τουλάχιστον μία βδομάδα πριν τη λήξη του. 

Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 • Μετρητά
 • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
  Επωνυμία: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  Τράπεζα Πειραιώς: 5202-014396-560 (ΙΒΑΝ: GR 520172 2020 0052 0201 4396 560)
 • Με πιστωτική κάρτα (μόνο για Δια Ζώσης προγράμματα)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μία αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνον εφόσον ολοκληρωθούν και τα 3 παραπάνω βήματα.

 


 
Copyright © 2005-2016. Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.