ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ, που επιθυμούν να εργασθούν στη ναυτιλιακή αγορά, φοιτητές και πτυχιούχους σχολών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυπηγικής, Μηχανολογίας, καθώς και σε φοιτητές και απόφοιτους διαφόρων κλάδων που επιθυμούν να εισέλθουν στη ναυτιλιακή βιομηχανία, όπως οικονομολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι κλπ. Επίσης απευθύνεται σε Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος και Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και σε στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών.

 

Σκοπός του προγράμματος

Το παρόν πρόγραμμα επιχειρεί να δείξει τις δυναμικές των θρησκευτικών και πολιτισμικών ταυτοτήτων και το πως αυτές ενδεχόμενα επιδρούν, στην οικονομία και την εργασία, δημιουργώντας κουλτούρες που επηρεάζουν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά συστήματα των κοινωνιών που τα υιοθετούν.

Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ένας εργασιακός χώρος ο οποίος απαρτίζεται από διαφορετικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές ταυτότητες, εμπεριέχει τις δυναμικές των ταυτοτήτων, σε θετικά και αρνητικά αποτελέσματα της επίτευξης των στόχων που θέτει η ομάδα ή οι ομάδες στο εργασιακό περιβάλλον που διαβιούν. Οι ταυτότητες είναι εκεί παρούσες και δυναμικές, είτε γίνονται αντιληπτές, είτε όχι.

Ο νέος τρόπος διοίκησης και διαχείρισης του προσωπικού μας, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και τα ζητήματα ταυτότητας, από τη στιγμή που θέλοντας και μη η κουλτούρα του ατόμου υπάρχει και επηρεάζει το εργασιακό περιβάλλον σε θέματα αντιλήψεων και πρακτικών, τρόπων και σχημάτων σκέψης, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εργασία και στην παραγωγικότητα, μιας ομάδας, μιας επιχείρησης, μιας ολόκληρης κρατικής μηχανής.

Η ταυτότητα, είτε είναι στην επιθυμία του ατόμου να είναι στο περιθώριο, είτε να είναι στο προσκήνιο, του εργασιακού του βίου, τον επηρεάζει ως δρών υποκείμενο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, ακόμη και στην εργασία.

Οι αποφάσεις, η συμπεριφορά, ο τρόπος εργασίας, ο ρυθμός εργασίας, ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος άσκησης της διοίκησης, του ατόμου, επηρεάζεται και ταυτόχρονα διαφέρει από του άλλου ατόμου, από τη στιγμή που συνειδητά η ασυνείδητα, δρα υπό τις αξίες της ταυτότητας της κοινότητάς του, οι οποίες του έχουν διαμορφώσει τη δική του κουλτούρα, η οποία ταυτόχρονα είναι νοοτροπία και κουλτούρα της θρησκευτικής ή/και πολιτισμικής του ταυτότητας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει εξειδικευμένη, σύγχρονη και ρεαλιστική γνώση αναφορικά με τη Διοίκηση και Διαχείριση των Πολυπολιτισμικών και Πολυθρησκευτικών Πληρωμάτων για την αντιμετώπιση δυστοκιών που προκαλούνται στην επικοινωνία των πληρωμάτων και την ελαχιστοποίηση της ζημίας με την ταυτόχρονη μεγιστοποίηση των κερδών της Ναυτιλιακής βιομηχανίας.

 

Διάρκεια - Κόστος - Έναρξη - Υλοποίηση  Προγράμματος

Διάρκεια:     60 ώρες

Κόστος:      400 Ευρώ

Έναρξη:     19/10/2015   Α' κύκλος σπουδών - Χειμερινό Εξάμηνο
                    01/02/2016   Β' κύκλος σπουδών - Εαρινό Εξάμηνο

Υλοποίηση:  Εξ αποστάσεως - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

  • Ισίδωρος Παχουνδάκης, Καθηγητής στη Σχολή Πλοιάρχων του Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού
  • Ευστράτιος Σπύρου. τ. Καθηγητής Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)

 

 Αναλυτική Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος θα βρείτε εδώ .

 

 

 
Copyright © 2005-2018.