Αίτηση Εγγραφής


Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα εξειδίκευσης απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών βημάτων.

ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής αφού αποδεχτούν τους παρακάτω όρους παρακολούθησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ολοκλήρωση της αίτησης και η κατοχύρωση θέσης σε πρόγραμμα εξειδίκευσης γίνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση και των δύο παρακάτω βημάτων διαφορετικά η αίτηση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη.


ΒΗΜΑ 2ο - Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών

Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.

 1. Απλή φωτοτυπία τίτλου σπουδών πχ. Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
 2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
 3. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μόνο για τα δια ζώσης προγράμματα).


Επιπλέον δικαιολογητικά σε περίπτωση που οι εγγραφόμενοι δικαιούνται έκπτωση βάσει εκπτωτικής πολιτικής:

 1. Βεβαίωση σπουδών, για ενεργούς φοιτητές
 2. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού από παλιότερο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης (εφόσον υπάρχει).
 3. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ, για ανέργους (εφόσον υπάρχει).
 4. Φωτοτυπία ευρωπαϊκής κάρτας νέων σε ισχύ (εφόσον υπάρχει).


Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:

 • Hλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

        Ή

 • Με ΦΑΞ στο 2310 891 648


ΒΗΜΑ 3ο - Καταβολή διδάκτρων

Η καταβολή των διδάκτρων (Εφάπαξ ή Προκαταβολή & δόσεις, ανάλογα με το πρόγραμμα) θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξή του.

Η αποπληρωμή των δόσεων των διδάκτρων (μία ή/και περισσότερες δόσεις ανάλογα με τη διάρκεια και το κόστος του προγράμματος) γίνεται τουλάχιστον μία βδομάδα πριν τη λήξη του. 

Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 • Μετρητά
 • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
  Επωνυμία: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  Τράπεζα Πειραιώς: 5202-014396-560 (ΙΒΑΝ: GR 520172 2020 0052 0201 4396 560) με αιτιολογία το Ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και τον Τίτλο του προγράμματος (συντομογραφία σε περίπτωση μακροσκελούς τίτλου).
 • Με πιστωτική κάρτα (Μόνο με φυσική παρουσία στο γραφείο των προγραμμάτων εξειδίκευσης, Θεσσαλονίκη)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μία αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνον εφόσον ολοκληρωθούν και τα τρία (3) παραπάνω βήματα.

 

 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΟΡΟΙ:

 1. Η συμμετοχή στις διαλέξεις, εξετάσεις, εργασίες και στις λοιπές εκδηλώσεις σύμφωνα με το σχεδιασμό του υλικού και των δραστηριοτήτων κάθε προγράμματος εξειδίκευσης είναι υποχρεωτική.
 2. Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση μία μόνο φορά. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης, διαφορετικά παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.
 3. Η εκτιμώμενη διάρκεια των εξ αποστάσεως προγραμμάτων (Σύγχρονη - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση) προκύπτει από την αναγωγή του απαιτούμενου χρόνου για τη συνολική ενασχόληση του εκπαιδευομένου στο πρόγραμμα (πχ. παρακολούθηση διαλέξεων, μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, έρευνα στο διαδίκτυο, αυτοαξιολόγηση, συμμετοχή σε τεστ αξιολόγησης, εκπόνηση εργασίας κλπ.), σε ώρες δια ζώσης διδασκαλίας, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υλικού και των δραστηριοτήτων κάθε προγράμματος.
 4. Το ωρολόγιο πρόγραμμα, όπου ισχύει, μπορεί να υποστεί αλλαγές για τις οποίες ο εκπαιδευόμενος θα ενημερώνεται εγκαίρως.
 5. Η ώρα διάλεξης, όπου ισχύει, ορίζεται σε 45 λεπτά ενώ το διάλειμμα σε 15 λεπτά της ώρας.
 6. Οι ώρες των διαλέξεων, όπου ισχύουν, πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια, εφόσον ο εκπαιδευόμενος επιθυμεί να έχει επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τον εισηγητή.
 7. Ακύρωση συμμετοχής στο πρόγραμμα από τον εγγραφόμενο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και συνεπάγεται τα ακόλουθα:
  Α. 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30 Ευρώ (έξοδα διαχείρισης), είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του, εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα), μειωμένο κατά 30 Ευρώ.
  Β. 1-4 εργάσιμες ημέρες, συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30%, είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του, εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα) μειωμένο κατά το 30%.
  Γ. μετά την έναρξη του προγράμματος συνεπάγεται είτε καταβολή εξ ολοκλήρου του κόστους συμμετοχής από τον εγγραφόμενο, είτε υπόδειξη αντικαταστάτη του. Στην περίπτωση αυτή, ο αντικαταστάτης αναλαμβάνει την αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού.
 8. Μη επιτυχής παρακολούθηση προγράμματος ή μη πληρωμή δεν συνεπάγεται ακύρωση.
 9. Αρμόδιο για οικονομικά θέματα είναι το γραφείο των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κτίριο ΚΖ, 1ος όροφος, γραφείο Ζ102, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 891 676, το οποίο λειτουργεί καθημερινά κατά τις ώρες 9:30 - 14:30.
 10. Η εξόφληση των προγραμμάτων μπορεί να γίνει με μετρητά ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με τους εξής τρόπους:
  Α. Εφάπαξ καταβολή του ποσού.
  Β. Προκαταβολή με την εγγραφή και δόσεις, όπου ισχύουν, οι οποίες οφείλουν να εξοφληθούν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.
 11. Η μη εξόφληση των διδάκτρων αφαιρεί οριστικά το δικαίωμα απόκτησης Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης ή Βεβαίωσης Παρακολούθησης.

 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΟΡΟΙ:

 1. Η συμμετοχή στις διαλέξεις, εξετάσεις, εργασίες και στις λοιπές εκδηλώσεις σύμφωνα με το σχεδιασμό του υλικού και των δραστηριοτήτων κάθε προγράμματος εξειδίκευσης είναι υποχρεωτική.
 2. Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση μία μόνο φορά. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης, διαφορετικά παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.
 3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να υποστεί αλλαγές για τις οποίες ο εκπαιδευόμενος θα ενημερώνεται εγκαίρως.
 4. Η ώρα της διάλεξης ορίζεται σε 45 λεπτά ενώ το διάλειμμα σε 15 λεπτά της ώρας.
 5. Οι ώρες των διαλέξεων πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια γιατί οι παρουσίες λαμβάνονται στο πρώτο τέταρτο της ώρας. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο εκπαιδευόμενος οφείλει να υπογράψει στο παρουσιολόγιο κατά την ώρα προσέλευσής του.
 6. Το παρουσιολόγιο υπογράφεται κατά την έναρξη και τη λήξη της εισήγησης. Αν ο εκπαιδευόμενος πρέπει να αποχωρήσει πριν τη λήξη της εισήγησης θα πρέπει να υπογράψει στο παρουσιολόγιο την ώρα της αποχώρησής του.
 7. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν έχει υπογράψει κατά την είσοδό του στην εισήγηση το παρουσιολόγιο, η υπογραφή του κατά τη λήξη της εισήγησης δεν ισχύει ως παρουσία.
 8. Οι απουσίες των εκπαιδευόμενων επιτρέπονται σε ποσοστό 10% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος ως δικαιολογημένες προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο εντός μίας εβδομάδας από την απουσία, στη γραμματεία του προγράμματος και 10% χωρίς προσκόμιση εγγράφου στα πλαίσια των απουσιών που δικαιούται. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών (20%) δεν δίνεται το δικαίωμα στην εξέταση/αξιολόγηση.
 9. Ακύρωση συμμετοχής στο πρόγραμμα από τον εκπαιδευόμενο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και συνεπάγεται τα ακόλουθα:
  Α. 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30 Ευρώ (έξοδα διαχείρισης), είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του, εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα), μειωμένο κατά 30 Ευρώ.
  Β. 1-4 εργάσιμες ημέρες, συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30%, είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του, εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα) μειωμένο κατά το 30%.
  Γ. μετά την έναρξη του προγράμματος συνεπάγεται είτε καταβολή εξ ολοκλήρου του κόστους συμμετοχής από τον εγγραφόμενο, είτε υπόδειξη αντικαταστάτη του (ο οποίος μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα από την ημερομηνία ακύρωσης του πρώτου συμμετέχοντος και μετά. Στην περίπτωση αυτή, ο αντικαταστάτης αναλαμβάνει την αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού και χρεώνεται ως απουσίες τις ώρες διδασκαλίας που δεν παρακολούθησε, μέχρι αυτή την ημερομηνία).
 10. Μη επιτυχής παρακολούθηση προγράμματος ή μη πληρωμή δεν συνεπάγεται ακύρωση.
 11. Αρμόδιο για οικονομικά θέματα είναι το γραφείο των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κτίριο ΚΖ, 1ος όροφος, γραφείο Ζ102, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 891 676, το οποίο λειτουργεί καθημερινά κατά τις ώρες 9:30 - 14:30.
 12. Η εξόφληση των προγραμμάτων μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
  Α. Με μετρητά ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με:
  - Εφάπαξ καταβολή του ποσού.
  - Προκαταβολή με την εγγραφή και δόσεις, όπου ισχύουν, οι οποίες οφείλουν να εξοφληθούν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.
  - Η μη εξόφληση των διδάκτρων αφαιρεί οριστικά το δικαίωμα απόκτησης Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης ή Βεβαίωσης Παρακολούθησης.
  Β. Με πιστωτική κάρτα (ισχύει μόνο για δια ζώσης Προγράμματα, διάρκειας άνω των 180 ωρών σε 1-12 άτοκες δόσεις, Προγράμματα 26-180 ωρών σε 1-6 άτοκες δόσεις, Προγράμματα 5-25 ωρών αποπληρώνονται με την εγγραφή).
  Γ. Μέσω του προγράμματος 0,45% του ΟΑΕΔ. Αν ακολουθήσετε αυτόν τον τρόπο οφείλετε να προσκομίσετε επιστολή, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη σας στην οποία θα αναφέρεται ότι θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα για λογαριασμό σας, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας.

 

Υποβάλλω την παρούσα αίτηση για εγγραφή στο αναφερόμενο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης και υποστηρίζοντας την αίτησή μου, βεβαιώνω ότι τα κατωτέρω στοιχεία είναι απόλυτα αληθή. Με την αίτησή μου αναλαμβάνω τη δέσμευση συμμόρφωσής μου με τους ανωτέρω όρους παρακολούθησης που αντιστοιχούν στον τρόπο υλοποίησης του αναφερόμενου Προγράμματος Εξειδίκευσης, όπως διατυπώνονται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

 

Για να προχωρήσετε στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής σε Πρόγραμμα Εξειδίκευσης, πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους συμμετοχής.
Αν δεν αποδεχθείτε τους παραπάνω όρους θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης.

* Η αίτηση ολοκληρώνεται με την καταβολή των διδάκτρων ΚΑΙ την υποβολή των δικαιολογητικών.
 

Αποδέχομαι τους όρους                      Δεν αποδέχομαι τους όρους

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αίτηση ολοκληρώνεται με την καταβολή των διδάκτρων ΚΑΙ την υποβολή των δικαιολογητικών.

 
Copyright © 2005-2016. Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.