ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
(επιλέξτε τους τίτλους των προγραμμάτων)*

Παρακαλούμε να μελετήσετε την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος, πριν συμπληρώσετε την αίτηση.


3D-LAB: 3D γραφικά και η τέχνη του animation στη βιομηχανία του θεάματος
Cultural Management: Θεωρία & μελέτη παραδειγμάτων
Project Management: Θεωρία, πρακτική, λύσεις για κάθε επιστήμονα & επαγγελματία
Project Management: Θεωρία, πρακτική, λύσεις για κάθε επιστήμονα & επαγγελματία (ΧΕΙΜ)
VR-GAMES-LAB: 3D παιχνίδια σοβαρού σκοπού για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση με τη χρήση Εικονικής Πραγματικότητας
Ανάπτυξη απτικού και απτικο-ακουστικού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με τύφλωση
Αυτισμός: Τα εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού
Βοηθήματα προσανατολισμού και κινητικότητας για άτομα με τύφλωση
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Εκπαίδευση Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων GDPR-DPO
Γραφή και ανάγνωση της Μπράιγ
Δημιουργία ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων με το Wordpress
Διοίκηση φαρμακείων
Διοίκηση, διαχείριση κρίσεων και διαπραγματεύσεις
Διοίκηση, διαχείριση κρίσεων και διαπραγματεύσεις (XEIM)
Εισαγωγή στη σχεδίαση ιστοσελίδων με HTML, CSS & Javascript
Ελεγκτική και δημόσια διοίκηση
Επαγγελματική συμβουλευτική & ένταξη στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία & λοιπών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Εργαλεία αξιολόγησης των ατόμων με πρόβλημα όρασης
Εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που οδηγούν στην επιχειρηματική αριστεία
Κοστολόγηση και διοικητική λογιστική
Λογιστική και φορολογία
Λογιστική και φορολογία εταιριών
Λογιστική σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων
Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας προσωπικού - Θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
Πράσινη επιχειρηματικότητα και περιβαλλοντική διαχείριση
Πρώιμη παρέμβαση και συμβουλευτική γονέων παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού
Πρώτοι στις πωλήσεις: Η τέχνη των πωλήσεων και των ατομικών διαπραγματεύσεων
Τεχνικές αναζήτησης, ανάλυσης, επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων στα πλαίσια της νέας οικονομίας
Φορολογία εισοδήματος και φορολογικός έλεγχος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Μουσικοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στη Γενική και Ειδική Αγωγή" - Παρακαλούμε επιλέξτε τουλάχιστον 1 ενότητα

1 - Μουσική Ανάπτυξη και Ψυχολογία (Εμβρυική, Βρεφική, Παιδική Ηλικία)
2 - Βασικές αρχές μουσικής παιδαγωγικής με έμφαση στην πρότυπη διδακτική μεθοδολογία σε α) προσχολική, β) πρωτοβάθμια, γ) δευτεροβάθμια και δ) οργανική μουσική εκπαίδευση
3 - Μουσική Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή vs Μουσικοθεραπεία
4 - Οργάνωση της διδασκαλίας για μαθητές με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες
5 - Μουσικές εφαρμογές στα άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές/ Αυτισμός
6 - Μουσικές εφαρμογές στα άτομα με Νοητικές και Αναπτυξιακές Αναπηρίες
7 - Αντίληψη, Κίνηση, Ρυθμός και Αισθητηριακή ολοκλήρωση
8 - Μουσικές εφαρμογές στα άτομα με προβλήματα ακοής
9 - Μουσικές εφαρμογές στα άτομα με οπτική αναπηρία

 

Παρακαλούμε η αίτηση να συμπληρωθεί με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.


Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
*Όνομα:
*Επώνυμο:
*Όνομα πατρός:
*Ημ/νία γέννησης:
*Αριθμ.Δελτ.Ταυτότητας:
*Πόλη:
*Διεύθυνση Κατοικίας:
*Τ.Κ.:
*E-Mail address:
Δ.Ο.Υ.:
Fax:
*Κινητό:
Τηλ. οικίας:
* Α.Φ.Μ.:
(9 ψηφία)

Β. ΣΠΟΥΔΕΣ (Προαιρετικό)
Απόφοιτος Λυκείου:
Μεταπτυχιακοί τίτλοι:
Απόφοιτος AΕΙ:
Διδακτορικό δίπλωμα:
Απόφοιτος ΤΕΙ:
Δ. Ι. ΙΕΚ/ Ιδιωτική Σχολή:
Φοιτητής / τρια:
Έτος σπουδών:
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Σχολή, ειδίκευση, βαθμός πτυχίου) (Προαιρετικό)
ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ
Σχολή::
Ειδίκευση::
Βαθμός πτυχίου::
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
Σχολή::
Ειδίκευση::
Βαθμός πτυχίου::
ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Σχολή::
Ειδίκευση::
Βαθμός πτυχίου::
ΙΕΚ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Σχολή:
Ειδίκευση:
Βαθμός πτυχίου::

Γ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (Προαιρετικό)
Αγγλικά:
Γαλλικά:
Γερμανικά:
Ιταλικά:
Ισπανικά:
Αλλη:

Δ. ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Δεύτερο Πτυχίο, Σεμινάρια κτλ) (Προαιρετικό)

Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
*Εργαζόμενος/η:
*Ανεργος/η:
Αντικείμενο Απασχόλησης:
 
Έναρξη Συνεργασίας:
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου συμπληρώστε τα στοιχεία της εταιρείας)
Πλήρης Επωνυμία Εργοδότη:
 
Όδος, Αριθμός, Πόλη:
Τ.Κ.:
Α.Φ.Μ. (Εταιρίας):

(9 ψηφία χωρίς κενό)
Δ.Ο.Υ.:

ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Προαιρετικό)
Από που ενημερωθήκατε για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας;
Από διαφημιστικό μέσο (Ποιό; / Ιστοσελίδα;):

Από σύσταση (Ποιού):

Από φήμη :

Ζ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
*Ποιός χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα;

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του ΟΑΕΔ αφορά μόνο προγράμματα που υλοποιούνται με τη μέθοδο δια ζώσης εκπαίδευσης
Ο ίδιος ως ιδιώτης:
Η επιχείρηση (χωρίς ΟΑΕΔ):
Η επιχείρηση (μέσω ΟΑΕΔ):
**Για να είναι έγκυρη η εγγραφή σας θα πρέπει να αποσταλλεί άμεσα η Αίτηση για ΟΑΕΔ στη γραμματεία των Προγραμμάτων .(Fax: 2310 891 648 )
Σε περίπτωση που επιλέξατε τρόπο πληρωμής "Η επιχείρηση μέσω ΟΑΕΔ" δεν απαιτείται να προχωρήσετε σε τρόπο πληρωμής. Μπορείτε να μεταβείτε στο τέλος της φόρμας και να υποβάλλετε την αίτηση.
*Πληρωμή:
1ος τρόπος πληρωμής
2ος τρόπος πληρωμής
Προκαταβολή: Όλο το ποσό:

*
Τρόπος Πληρωμής Ποσού:
 
 
Πιστωτική κάρτα (Μόνο με φυσική παρουσία στο γραφείο των Προγραμμάτων )
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τηλ: 2310 891 676 , 2310 891 644 για επιπλέον διευκρινίσεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Υποβάλλω την παρούσα αίτηση για εγγραφή στο αναφερόμενο Πρόγραμμα και υποστηρίζοντας την αίτηση μου, βεβαιώνω οτι τα ανωτέρω στοιχεία είναι απόλυτα αληθή. Με την αίτησή μου αναλαμβάνω τη δέσμευση συμμόρφωσης με τον ισχύοντα κανονισμό σπουδών, όπως και κάθε αλλόν κανόνα ή όρο, ο οποίος διατυπώνεται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Η αίτηση ολοκληρώνεται με την καταβολή των διδάκτρων και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.

Αποστέλλοντας τα παραπάνω δεδομένα δηλώνω ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι συναινώ με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων. Τα δεδομένα συλλέγονται, καταχωρούνται και τηρούνται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες για συγκεκριμένους σκοπούς, ήτοι για τη διεκπεραίωση λογιστικών εργασιών και την πληροφόρηση για τη συμμετοχή του παραπάνω συμμετέχοντα στο πρόγραμμα, χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς αυτούς και διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα ανταποκρίνεται στους σκοπούς αυτούς. Με την αποστολή των δεδομένων μου, βεβαιώνω ότι δεν δίνω τη συγκατάθεσή μου κατά λάθος και έχω πρόσβαση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και στα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνω. Ανά πάσα στιγμή παρέχεται η δυνατότητα απόσυρσης της συγκατάθεσή σας με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@uom.edu.gr .


*Θεσσαλονίκη (ημερομηνία υποβολής της αίτησης)