Αρχική

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μέσω της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου συνεχίζοντας την πολυετή επιτυχή διαδρομή του στον τομέα της Συμπληρωματικής Δια Βίου Εκπαίδευσης, υλοποιεί Προγράμματα Εξειδίκευσης τα οποία καλύπτουν τομείς που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Τα Προγράμματα Εξειδίκευσης ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις της αγοράς, στράφηκαν τα τελευταία χρόνια προς νέους σύγχρονους τρόπους υλοποίησής τους. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, παράλληλα με την υλοποίηση των συμβατικών προγραμμάτων (Δια ζώσης διδασκαλία), υλοποιούνται με επιτυχία, συναντώντας μεγάλη ανταπόκριση από ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα, Εξ Αποστάσεως προγράμματα εξειδίκευσης με τη μέθοδο της Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Η αξιοπιστία και το κύρος, η επιστημονική εγκυρότητα και η βαθιά γνώση του χώρου της εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

 

Εγγραφές

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής όπου επιλέγουν το πρόγραμμα/προγράμματα εξειδίκευσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Πληροφορίες για όλα τα προγράμματα εξειδίκευσης είναι διαθέσιμες από την ενότητα Αναζήτηση Προγραμμάτων.

 

Σε ποιους απευθύνονται

Τα Προγράμματα Εξειδίκευσης απευθύνονται τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων, λοιπών εργαζομένων και ανέργων, όσο και σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, απόφοιτους ΙΕΚ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στοχεύοντας στον εμπλουτισμό των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

 

Μέθοδος & Χώρος Διεξαγωγής Προγραμμάτων

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι διαθέσιμοι τρόποι υλοποίησης των προγραμμάτων εξειδίκευσης θα είναι οι εξής:

  1. Δια ζώσης εκπαίδευση - σε χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αμφιθέατρα, αίθουσες, εργαστήρια) με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας όπου απαιτείται η ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων στην τάξη.

  2. Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-Learning) - διαδικασία διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

  3. Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-Learning) - διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και η παρακολούθηση των εισηγήσεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο έσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

  4. Μεικτή εκπαίδευση (Blended Learning) - διαδικασία διδασκαλίας όπου συνδυάζεται η μέθοδος της δια ζώσης εκπαίδευσης και η μέθοδος της τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης ή/και ασύγχρονης).

 

Περίοδοι Υλοποίησης και Χρόνος Διεξαγωγής

Τα Προγράμματα Εξειδίκευσης κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα διενεργούνται σε δύο κύκλους σπουδών (Χειμερινό και Εαρινό), ενώ υπάρχουν και προγράμματα ετήσιας διάρκειας. 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005-2016. Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.